Hlavná stránka arrow Kurzy automatizácia arrow PLC Simatic S7_300/400 pre začiatočníkov
Sitemap    Home    Contacts
PLC Simatic S7_300/400 pre začiatočníkov PDF Tlačiť Email

Cieľ modulu :
Absolvent sa naučí:
 • Pracovať s PLC automatmi Simatic S7_300/400 od firmy Siemens
 • Pracovať so Simatic Managerom, hardwarovou konfiguráciou a programovým editorom LAD/STL/FBD
 • Diagnostikovať vzniknutú poruchu a vykonávať údržbárske zásahy
 • Používať inštrukcie jazyka LAD/FBD
 • Programovať jednoduché aplikácie

Cieľová skupina: Ľudia, ktorí majú už nejaké technické skúsenosti, absolvovanú technickú školu a lebo kurz „úvod do automatizácie“, predpoklady na prácu v údržbe alebo predpoklady na technickú alebo programátorskú prácu.

Vstupné vzdelanie: stredoškolské

Profil absolventa: Po ukončení modulu absolvent získa vedomosti na prácu s PLC S7 od firmy Siemens. Bude môcť pracovať v údržbe hociktorého výrobného podniku, kde sú takéto typy automatov použité (v našom regióne sú najviac používané), alebo môže začať pracovať ako vývojár v niektorej firme, ktoré takéto systémy uvádzajú do prevádzky. Získa technické myslenie na prácu s PLC automatmi a bude sa vedieť rýchlejšie preorientovať na iný typ od iného výrobcu v prípade potreby.

Metódy výučby: Odborný výklad s praktickými ukážkami, práca s PLC automatmi, riešenie úloh vyskytujúcich sa v praxi, vedenie k samostatnej práci

Záver kurzu: Test s praktickým príkladomRozsah kurzu: 5 dní - denný termín (8:00 - 15:00, 1 hod - obedová prestávka)

Minimálny počet prihlásených: 4 osoby

Maximálny počet prihlásených: 5 osôb

Najbližší termín: 22.2 - 26.2.2016, volné: 5 osôb

Učebňa:
učebňa Asthon, s.r.o., Inkubátor Malacky na 4.poschodí ( č. 532 )

Cena modulu:
Cenník
Učebná osnova:

1. Automatizačné systémy
 • Druhy PLC vyrábané spoločnosťou Siemens a potrebný software
 • Komunikačné prostriedky: MPI, Profibus, Ethernet...
 • Princíp a schéma zapojenia DI,DO,AI,AO do PLC
 • Príklad: zapojenie senzora na vstupnú kartu

2. Simatic Manager
 • Správa projektu – nový, otvoriť, zatvoriť, archív, vymazať, štruktúra projektu
 • Pripojenie medzi PC a PLC, diagnostika pripojenia
 • Vytvorenie hardwarovej konfigurácie
 • Práca v režime online v Simatic Manageri aj v hardware konfigurácii
 • Menu a funkčné lišty, nastavenie jazyka

3. Editor LAD/STL/FBD a binárne operácie
 • Základná binárne operácie v Step7
 • Základy programovacieho nástroja LAD a FBD
 • Príklad: programovanie a testovanie binárnych operácii v bloku OB1
 • Príklad: detekcia nábehovej a spádovej hrany
 • Príklad: vymazanie programu v CPU

4. Práca s jednoduchými dátovými typmi
 • Práca s pamäťou, konštanty v Step 7
 • Definovanie takt merkera
 • Práca s wordovou logikou
 • Práca s matematickými inštrukciami pre INT, DINT, a REAL hodnoty

5. Funkcie FC
 • Volanie FC
 • Popis premenných IN, OUT, IN_OUT, TEMP
 • Príklad: Vytvorenie FC, v ktorej je vzorec

6. Komparátory
 • Práca s inštrukciami na porovnávanie
 • Príklad: riadenie hladiny v nádrži

7. Čítače, časovače
 • Počítadlá
 • Typy časovačov, rozdiely
 • Príklad riadenie linky s tromi dopravníkmi

8. Skoky
 • princíp, inštrukcie
 • príklad: vetvenie programu

9. Údržba a vyhľadávanie dát
 • vnútenie hodnoty vstupu alebo výstupu, keď CPU je v chode
 • monitorovanie, zápis hodnôt do premenných
 • nastavenie výstupu, keď PLC je v STOPE
 • vyhľadávanie – použitie krížových referencií
 • Symbolická tabuľka – import, export, filter

10. Globálne dátové bloky
 • definícia premenných v DB
 • inštrukcia OPN

11. Zložité dátové typy
 • použitie v DB

12. Funkčné bloky
 • volanie
 • rozdiel medzi FB a FC, globálnym DB a inštančným DB
 • príklad: naprogramovanie počítadla pomocou funkčného bloku

13. Techniky použitia FB
 • viacnásobné použitie jedného FB a jedného UDT
 • príklad: programovanie všeobecného FB -riadenie motora a jeho použitie na tri rovnaké motory

14. Multi inštančné FB
 • definícia FB v STAT premenných iného FB
 • výhody, nevýhody
 • príklad: viacnásobné použitie FB multinštančným spôsobom

15. Správa a údržba projektu
 • druhy CPU, ich možnosti, vymazanie pamäte
 • upload/download celého projektu
 • porovnávanie projektov
 • tlačenie častí programu na tlačiarni a do pdf
 • kompilácia projektu, oprava chýb v projekte

16. Opakovanie
 • stručné zopakovanie preberanej problematiky
 • samostatné krátke úlohy

17. Test s praktickým príkladom
 
Hlavné menu
Hlavná stránka
O firme
Riadiace systémy
PC kurzy
Kurzy automatizácia
Tvorba web stránok
Kontakty
Vyhľadávanie
Štatistiky
Dnes : 13
Včera : 12
Mesiac : 300
Celkom : 101391
Kto je pripojený?
// ?>