Programovanie riadiacich systémov

Programujeme a uvádzame do prevádzky riadiace systémy – PLC automaty, vizualizačné stanice a HMI panely od nasledovných výrobcov :


od firmy Siemens:

  • hardware : Logo, S7-200, S7-300, S7-400
  • software : STEP7, WinCC, WinCC Flexible, Pro Tool, PCS7

od firmy Pro-face
  • hardware : panely série GP
  • software : GP-Pro/PB III C-Package


Spoločnosť realizovala v oblasti automatizácie projekty z nasledovných odvetví priemyslu:

  • cementárenský priemysel ( Holcim (Slovensko) a.s. )
  • automobilový priemysel (Tower Automotive, Hella Innenleuchten - Systeme)
  • potravinársky priemysel
  • ČOV – čističky odpadových vôd